Jaké to na Provazu bylo?

15.10.2012 14:46

 

Během krásného slunečného víkendu proběhl konečně dlouho očekávaný Provaz – setkání vedoucích oddílů, ve kterých jsou děti se specifickými potřebami. Od začátku setkání provázela skupinu výborná atmosféra a velká chuť diskutovat, takže témat, která jsme společně řešili a přemýšleli o nich, bylo nakonec opravdu mnoho.

V pátek jsme zahájili seznamováním a hrou, ve které jsme si vyzkoušeli několik z mnoha dovedností a znalostí každého skautského vedoucího. Hned první večer už otevřel pár témat, a tak výměny zkušeností a diskuse mnohých účastníků končily až pozdě v noci…

Během sobotního dopoledne jsme se věnovali tématu práce s dětským kolektivem, který je obohacený specifickou zkušeností s dítětem s postižením či znevýhodněným. Nejčastěji měli účastníci ve svých oddílech děti s ADHD, časté ale byly také děti se sociálním znevýhodněním (zejm. děti z pěstounských rodin a děti ze sociálně slabšího prostředí). Objevily se také oddíly s dětmi s vadami řeči, chronickým onemocněním nebo mentálním či zrakovým postižením. V programu Provazu tedy měli účastníci možnost volit mezi programem zaměřeným více na budování tolerance, který nabízel několik známých i méně známých her, a mezi programem zaměřeným více na pozice a vztahy ve skupině, kde se účastníci seznámili blíže s nástrojem sociometrie (který bude SpV nabízet od ledna následujícího roku).

Druhý dopolední blok pak nabízel opět volbu programu – buď se mohli účastníci věnovat práci s předsudky (a vyzkoušet si mj. i počítačovou hru zaměřenou na život ve vyloučené lokalitě), nebo práci s příběhem.

Po výborném obědě nás čekal hlavní bod programu – supervize vedená psychologem Michaelem Chytrým. Ukázalo se, že jde o nástroj velmi užitečný a že pro většinu účastníků byla tato zkušenost skutečně velmi cenná. Otevřely jsme problémy, diskutovali o možných cestách, získali mnoho praktických tipů a uvědomily si nové nebo už zapomenuté věci. Jak vyplynulo z následných rozhovorů mezi účastníky i ze zpětných vazeb k víkendu, supervize je věc pro nás skutečně užitečná a byl by o ni mezi mnohými vedoucími zájem i v budoucnu.

Kromě supervize jsme se stihli věnovat ještě hrám (např. gamebook s tématem zrakového postižení), vycházkám a povídání. Mnoho z nás také využilo nabídku knihovničky, kde byly k dispozici všemožné odborné i populárně naučné publikace. Mnohé z nich najdete i po akci v knihovně SpV zde na webu.

Během večera bylo opět na výběr – prošli jsme zážitkovou aktivitou na téma hluchoslepé Helen Kellerové, zhlédli jsme několik krátkých filmů a opět si dlouho do noci povídali.

Neděle se pak opět nesla v duchu bohaté inspirace – v pohybově dramatickém bloku jsme si vyzkoušeli spoustu aktivit vhodných pro děti s ADHD, v rámci „Her bez hranic“ zase aktivity na témata několika postižení.

Posledním, nicméně ne nejméně důležitým bodem programu, pak bylo inspirativní tržiště, ve kterém trhovci vystavovali a „prodávali“ svoje nápady a v oddíle ozkoušené osvědčené aktivity. I zde se ukázalo, jak mnoho vedoucích má skvělé zkušenosti, kterými se my všichni ostatní můžeme nechat inspirovat.

Domů jsme odjížděli všichni nabyti mnoha novými nápady, novou motivací a s ujištěním, že naše práce má rozhodně smysl. Kdo nebyl, může jen litovat… A samozřejmě se přihlásit na další Provaz, který plánujeme v příštím roce pro změnu na Moravě!

Klára Kochová – Miramis